Ropa naftowa pozostaje jednym z głównych źródeł energii w Finlandii, co stanowi około 26 procent całkowitego zaopatrzenia w energię pierwotną. Zastanawiające było skupienie się państwa na energii jądrowej. Jest to spowodowane niemal całkowitym uzależnieniem się Finlandii od Rosji w aspekcie importu ropy. Jeżeli nie budowaliby elektrowni jądrowych zapewne ściągaliby również cały prąd zza wschodniej granicy. Tutaj pojawiają się pewne obawy, by całkowicie nie uzależnić się od takiego państwa, w końcu to ta straszna Rosja. Jednak czy przy pominięciu agresywnej polityki można uznać to państwo za chwiejne w tematyce energetycznej? Jest to chyba priorytetem, by zarabiać olbrzymie pieniądze właśnie na eksporcie gazu i ropy ponad podziały polityczne. Z drugiej strony każde państwo chce być jak najbardziej niezależne w każdym możliwym aspekcie i zamierza indywidualnie podejmować decyzje na temat tego jak będzie wyglądał poziom życia obywateli. Import ropy naftowej w 2011 roku wynosił 343 tysięcy baryłek dziennie, w skład czego wchodzi 217 tysięcy baryłek ropy naftowej, 16 kb/d gazu ziemnego i 110 kb/d produktów rafinowanych.

Skąd ropę bierze Finlandia?

Finlandia jest mocno uzależniona od Rosji, co stanowi około 89 procent całkowitego importu ropy naftowej w 2011 roku. Resztę sprowadzono z Norwegii (10, 5 procent) i Białorusi oraz Kazachstanu, jednak stanowi to tylko 0, 5 procenta. Co ciekawe zależność od Rosji wzrosła znacząco z 44 procent całkowitego importu ropy naftowej w 2000 roku do wspomnianych wcześniej 89 procent w 11 lat, co daje stopę wzrostu równą 6, 6 procenta. Wysoka zależność od rosyjskiej ropy naftowej jest wynikiem względów ekonomicznych, w tym niewielkiej odległości między rosyjskim portem naftowym, a terminalami w Finlandii, dodatkowo składa się na to relatywnie tańszy koszt rosyjskiej ropy w porównaniu do lżejszej z Morza Północnego.
W 2011 roku przywóz produktów rafinowanych pochodził głównie z Rosji, następnie ze Szwecji, Indii, Kazachstanu czy Holandii. Finowie jednak zajmują się również eksportem. W dwóch rafineriach występuje całkowita zdolność do destylacji na poziomie około 261 kb/d i Finlandia jest eksporterem netto produktów rafinowanych, eksportujących w 2011 roku około 154 kb/d produktów rafinowanych, z których 30% zostało dostarczonych do Szwecji.

Na co zużywa się najwięcej ropy naftowej?

W 2011 roku zużycie wyniosło niemal 45% z całkowitego zapotrzebowania na ropę w sektorze transportowym, a sektor przemysłowy i przekształcania energii wynosiły odpowiednio prawie 25 procent i 3, 5 procenta. Natomiast jeżeli chodzi o popyt na ropę naftową, zapotrzebowanie na olej napędowy wzrosło o 26% w latach 2002-2011, co ciekawe zapotrzebowanie na benzynę zmniejszyło się o 12% w tym okresie. Popyt na olej opałowy i inne paliwa do silników benzynowych i paliw mieszkaniowych spadł o 26% i 39%. Popyt na benzynę naftową, naftę oraz skroplony gaz ropopochodny wzrósł o ponad 40% w tym okresie.

Zgodnie z prognozami rządowymi przewiduje się, że całkowite zapotrzebowanie na ropę naftową zmniejszy się do 2020 roku do 139 kb/d, a potem do poziomu 126 kb/d do roku 2030.